Η έκρηξη των ιστοσελίδων και η παγκοσμιοποίηση

Άκης Λούκας Avatar

Η μετάφραση σαν γνωστικό πεδίο και αντικείμενο , είθισται να περικλείει δεξιότητες όπως είναι η διγλωσσία, η γνώση του πολιτιστικού backgroundδύο διαφορετικών χωρών, η αντιμετώπιση προβλημάτων όσον αφορά ιδιωματισμούς και τρόπους απόδοσής τους,  η τεχνική γνώση συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων και η ορολογία τους, η ύπαρξη κοινωνικών, θρησκευτικών , συναισθηματικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των χωρών, η ταχύτητα και η τήρηση των προθεσμιών και άλλα πολλά. Συνεπώς είναι σίγουρα ένα multi-tasking επάγγελμα με πολλές προκλήσεις και αρκετό -…άγχος;-τρέξιμο, θα λέγαμε….

Κι όμως , επειδή, τα πράγματα αλλάζουν, οι συνθήκες αναδιαμορφώνονται καθημερινά, το διαδίκτυο αποτελεί στα χέρια του μεταφραστή ένα πολυεργαλείο και ταυτόχρονα ένα «έξτρα» γνωστικό πεδίο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί…. Κάποτε η «φαρέτρα» του μεταφραστή περιελάμβανε λεξικά ( σε έντυπη, εννοείται, μορφή) , κάποια εγχειρίδια τα οποία αφορούσαν το πεδίο με το οποίο ασχολούνταν, παραδείγματος χάριν, νομικά, οικονομικά, ναυτιλιακά , φαρμακευτικά, εγκυκλοπαίδειες  και άλλα πολλά βοηθήματα έντυπης μορφής τα οποία είτε θα έπρεπε να δανειστεί είτε να αγοράσει από το ανάλογο βιβλιοπωλείο… Ο μεταφραστής του σήμερα κατακλύζεται από μία τεράστια παλίρροια πληροφοριών που βρίσκεται πάνω στο γραφείο του και τον περιμένει για να …. «κολυμπήσει». Άρα στις ικανότητες που προαναφέραμε, έρχεται να προστεθεί και η ικανότητα της διαχείρισης και εφαρμογής των διάφορων εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή… Από τα δωρεάν λεξικά και το Google engine μέχρι μεταφραστικές μνήμες. Υπάρχουν προγράμματα κλειδιά (API) τα οποία αναπτύσσουν μεταφραστικά γραφεία με στόχο την διευκόλυνση ιστοσελίδων.

Κι εδώ περνάμε στο αμέσως επόμενο και επακόλουθο της «έκρηξης» του διαδικτύου… Την μετάφραση ιστοσελίδων  και το λεγόμενο “localization” που θα αναλύσουμε παρακάτω… Η βιομηχανοποίηση της μετάφρασης είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο και δεν θα μπορούσε να μην είναι συνδεδεμένη με τη γενικότερη βιομηχανοποίηση και την επιχειρηματικότητα. Γι αυτό η μετάφραση ιστοσελίδων αποτελεί μία από τις βασικές υπηρεσίες της μετάφρασης σε όλο τον κόσμο. Αξίζει μόνο να αναφέρουμε ότι, με βάση τα στοιχεία του statista , η παγκόσμια αγορά των γλωσσικών υπηρεσιών (instruction, translation, organization), αυξήθηκε, από το 2009 με 23,5% έως και το 2020 με 56,18%, δηλαδή πάνω από 50% ! Μέχρι και το 2019 έχει φτάσει τα 46,9 δισεκατομμύρια δολάρια . Δεν μπορούμε παρά να είμαστε σίγουροι ότι για αυτό ευθύνεται ο έντονος ανταγωνισμός στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάθε εταιρία πλέον μεταφράζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  της σε τουλάχιστον  2 ή 3 γλώσσες αφ’ ενός γιατί αυτό επιτάσσει η σύγχρονη πραγματικότητα και αφ’ ετέρου γιατί αποσκοπεί στο να διευρύνει το δυνητικό της πελατολόγιο σε περισσότερες χώρες και να γίνει πιο ανταγωνιστική από τις υπόλοιπες.

Μαζί λοιπόν με τις κλασσικές εφαρμογές της μετάφρασης, για να μεταφραστεί μια ιστοσελίδα επιτυχώς, εφαρμόζεται το “localization” ή ελληνιστί «τοπικοποίηση». Αφορά μία πιο ευρεία διαδικασία που λαμβάνει υπ’ όψιν την πολιτισμική προσαρμογή πολλών παραγόντων ώστε η μετάφραση να είναι «φυσική» και προσιτή στον τοπικό ομιλητή. Εφαρμόζεται ακόμα και σε ταινίες μικρού μήκους ή σε διαφημιστικά σποτ εταιρικών ιστοσελίδων όπου εκεί γίνεται voiceoverαλλά και σε digital marketing campaigns.

 

Σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία  του statista , λόγω της μεγάλης γλωσσικής ποικιλομορφίας και της μεγάλης ανάπτυξης στην Ευρώπη, η «Γηραιά Ήπειρος» είναι αυτή που κατέχει σχεδόν το 50% της αγοράς παγκοσμίως. Στην Λατινική Αμερική εάν και θα περιμέναμε η αγορά να είναι μεγάλη λόγω του ότι τα Ισπανικά είναι η δεύτερη γλώσσα σε αριθμό ομιλητών παγκοσμίως, βλέπουμε ότι έρχεται μετά την Αμερική λόγω της αυξημένης ανάγκης για μετάφραση περιεχομένου στα Ισπανικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η μετάφραση ιστοσελίδων λοιπόν καταλαμβάνει τεράστιο μέρος των υπηρεσιών της μετάφρασης αλλά και τεράστιο μέρος στην επιχειρηματικότητα. Η τεχνολογία πλέον παρέχει στο μεταφραστή τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το απαιτητικό έργο φτάνει αυτός να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα πλαίσια του γενικότερου “update” της κοινωνίας μας, οφείλουμε να μην μείνουμε πίσω αλλά να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις δυναμικά!

 

Tagged in :

Άκης Λούκας Avatar